Tag: dây nhựa

Biến chai nhựa thành một sợi dây siêu bền chắc

(KHPT) Nếu không tận mắt chứng kiến, thì sẽ khó mà thuyết phục được bạn tin rằng một sợi dây được cắt ra từ vỏ chai nhựa lại bền chắc đến mức có thể dùng nó để kéo xe hơi!