Tag: tin thị trường

Tìm ra vi khuẩn “ăn” được cả nhựa

Tuy nhiên, nhà khoa học này cho rằng vấn đề phân hủy nhựa của loại vi khuẩn này có đủ nhanh để áp dụng vào thực tế hay chưa thì cần phải thử nghiệm tiếp tục. Trong một bài viết